1 lipca 2021

Oferta pracy

PrzedmiotEdukacja dla bezpieczeństwa
Termin składania dokumentów2021-07-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin1
Opis

Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.
Wymagania: oprócz przygotowania kierunkowego - studia podyplomowe w zakresie socjoterapii lub resocjalizacji.
Praca wz dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySpecjalna
MiastoZabór
Kod pocztowy66-003
AdresZamkowa 1F
Powiatzielonogórski
Gminagmina wiejska Zabór
Telefon68 3523527
E-mailmos.sekretariat@moszabor.pl