27 stycznia 2023

784 675 096 telefon interwencyjny w sprawie wypoczynku

Lubuski Kurator Oświaty uruchomił całodobowy telefon interwencyjny (nr tel. 784 675 096). Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności przypadki występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku a także zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W pozostałych kwestiach związanych z organizacją i zgłaszaniem wypoczynku należy kontaktować się z pracownikiem kuratorium oświaty w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu:
95 725 50 00 lub 68 452 74 14