27 października 2017

Konferencja: Edukacja włączająca – dobra edukacja

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
jednostek systemu edukacji
województwa lubuskiego

Jednym z kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

ko-gorzow.edu.pl/konferencje

ZMIANA TERMINU Z 30.11 NA 28.11

Z uwagi na konieczność kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszam na Konferencję poświęconą tym zagadnieniom.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2017 r. Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Program konferencji w załączeniu

W przypadku pytań proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za zorganizowanie konferencji – p. Ewą Krzyżanowską, st. wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, tel. 95/72550 25.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty
/-podpisany cyfrowo/

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2017-11-14, rozmiar: 376 KB