13 marca 2018

25 lat Lubuskich Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie w naszym województwie w tym roku szkolnym obchodzi jubileusz 25-lecia. Z tej okazji Lubuski Kurator Oświaty zorganizował konferencję pt. 25 lat Lubuskich Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Odbyła się ona 9 marca 2018 r. w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107. Skierowana została do dyrektorów i koordynatorów Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Na zaproszenie odpowiedziało 137 uczestników. Jej głównym celem było upowszechnianie działań prozdrowotnych, zwrócenie uwagi na ponadczasową wartość, jaką jest zdrowie i wspólne świętowanie.

W trakcie konferencji:

– wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. Moja Szkoła /Przedszkole Promujące Zdrowie,

– podsumowano korzyści płynące z realizowanego programu,

– przedstawiono historię Lubuskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów na aktualne tematy: Okres dzieciństwa i adolescencji – wyzwania na najbliższe lata oraz Jak zadbać o swój dobrostan? Na zakończenie zaprezentowano dobre  praktyki. W tej części spotkania  swoim doświadczeniem podzieliły się następujące szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze, Przedszkole Miejskie nr 25 „Bajka” w Zielonej Górze.

 

Załączniki

25 lat przedszkoli i szkół promujących zdrowie
Data: 2018-03-14, rozmiar: 12 MB
Okres dzieciństwa i adolescencji
Data: 2018-03-14, rozmiar: 5 MB
MP 25 ZG
Data: 2018-03-14, rozmiar: 11 MB
Zespól Edukacyjny nr 8
Data: 2018-03-14, rozmiar: 25 MB
Zespół Szkół Gastronomicznych
Data: 2018-03-14, rozmiar: 1 MB

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa