3 lutego, 2023

3 lutego 2023

Zasłużeni dla Niepodległej

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Ogólnopolskiego Konkursu Zasłużeni dla Niepodległej, na który zaprasza organizator – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W ramach konkursu należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace konkursowe  wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r.