grudzień 2022

7 grudnia 2022

Wyniki zawodów międzyszkolnych Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/23

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostaje maksymalnie pięciu uczestników z  poszczególnych rejonów (pod warunkiem uzyskania minimum 60% punktów). Z testu można było uzyskać 160 pkt. z czego 60% to 96 pkt. W związku z powyższym do kolejnego etapu zakwalifikowali się:
6 grudnia 2022

VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2022/23

Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddział Zamiejscowy w Krakowie, Starostą Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane planuje zorganizować, po okresie trzy letniej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych (przełom maja i czerwca 2023 r. w Zakopanem). Zainteresowanych udziałem w ogólnopolskich zawodach proszę o kontakt j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl.  
6 grudnia 2022

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2023 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.   Faktura: Przykładowy opis faktury: „Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy: Umowa nr…………………., 
6 grudnia 2022

Miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023

Etapy wojewódzkie Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023 odbędą się 15 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w następujących miejscach: – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra; – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów ul. Zamenhofa 2a 66-400 Gorzów Wielkopolski; – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka, ul. G. Zapolskiej 16, 68-200 Żary. Lista zakwalifikowanych uczniów
5 grudnia 2022

Po konferencji „Przygotowanie do realizacji zadania poprawy efektywności kształcenia w szkołach podstawowych województwa lubuskiego”

Zgodnie z harmonogramem Programu działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego – rok szkolny 2022/2023 w dniu 29 listopada br. odbyła się w formie on-line konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego. Konferencja Przygotowanie do realizacji zadania poprawy efektywności kształcenia w szkołach podstawowych województwa lubuskiego przebiegała zgodnie z ustalonym wcześniej programem. Zagadnienia prezentowane przez zaproszonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty prelegentów w całości wpisywały się w założone cele konferencji tj.,
2 grudnia 2022

Ogólnopolskie Górowskie Konkursy Informatyczne w roku szkolnym 2022/2023

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku szkolnym 2022/2023 zaprasza do udziału  w konkursach informatycznych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych: Załączniki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego SP 4-6 Data: 2023-01-12, rozmiar: 2 MB Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego SP 4-8 Scratch Data: 2023-01-12, rozmiar: 2 MB Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego SP 7-8 i ponadpodst 2022-2023 Data: 2023-01-12,
2 grudnia 2022

Zawody dla uczniów Learn&Fly

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w  zawodach Learn&Fly, które są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych i polegają na budowie prostego modelu latającego, zaprezentowaniu go przed Jury i podejścia do konkurencji na najdłuższy lot. Zwycięzcy wygrywają nagrodę finansową w wysokości 5000 zł, a pula wszystkich nagród wynosi ponad 20 000 zł.
1 grudnia 2022

Konkurs „Przewodnik astronomiczny po Polsce”

Wystartował konkurs związany z „Przewodnikiem astronomicznym po Polsce” przygotowywanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). W ramach konkursu można nadsyłać opisy i zdjęcia różnych miejsc, obiektów, budynków związanych z astronomią i badaniami kosmosu. Konkurs ma dwie kategorie: dla szkół oraz otwartą dla wszystkich. Konkurs trwa do 10.12.2022 r. W tym okresie można nadsyłać zgłoszenia. Około 40 lat temu ukazała się książka pt. „Przewodnik astronomiczny po Polsce”. Od tamtej pory bardzo wiele się zmieniło, powstały nowe obserwatoria,