10 listopada, 2022

10 listopada 2022

Konkurs „Dbam o środowisko”

Zakład Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych ANSŁ zaprasza 5 grudnia 2022 roku na akademicko-szkolny konkurs wiedzy dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych „Dbam o środowisko”. Konkurs ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska, jak i uwypuklenie występujących zagrożeń dla jakości środowiska. Dodatkowym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów oraz zachęcanie ich do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej.