5 października, 2022

5 października 2022

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023 organizują XXVIII edycję turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Celem turnieju jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania piekarstwem i cukiernictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Turniej jest skierowany do uczniów klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcą się w zawodzie piekarz lub cukiernik. Zawody poszczególnych stopni turnieju odbędą się w następujących terminach: eliminacje szkolne – do końca listopada 2022 r.,