4 października, 2022

4 października 2022

Program Edukacji Prawnej „Problemy Prawa! Prosta Sprawa” Edycja 2022/2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 30 września 2022 r. ruszył program „Problemy Prawa? Prosta sprawa!” Edycja 2022/2023 organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podobnie jak w latach poprzednich, do udziału w programie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.
4 października 2022

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Portugalii i krajach portugalskojęzycznych”

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 50. rocznicy uchwalenia Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa UNESCO. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Załączniki konkurs multimedialny Data: 2022-10-04, rozmiar: 701 KB
4 października 2022

XVI edycja konkursu „Młody Innowator 2022/2023”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 16-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie,
4 października 2022

XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2022/2023 będzie rozgrywana XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Podstawą jej rozgrywania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz.
4 października 2022

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami organizuje konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pn. „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być: układy elektroniczne, systemy mechatroniczne, aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO!