22 września, 2022

22 września 2022

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku.

W celu rozbudzenia zainteresowań życiem i teorią heliocentryczną Mikołaja Kopernika – najsłynniejszego i najwybitniejszego mieszkańca Torunia, Prezydent Miasta Torunia i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z partnerami, w tym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku.   Załączniki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku Data: 2022-09-22, rozmiar: 494 KB Zał. nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności Data: 2022-09-22,
22 września 2022

Konkurs „Jestem Eko”

Konkurs „Jestem Eko” logo
Zachęcamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Jestem Eko” dla klas IV-VIII. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Udział w konkursie można zgłosić do 14 października 2022 r. Założenia konkursu „Jestem Eko” Konkurs „Jestem Eko” skierowany jest do uczniów tworzących szkolne koła przyrodnicze i ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Jest propozycją na ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
22 września 2022

Konkurs „Matużytkownicy” STEAM

Matuzytkownicy logo
Matużytkownicy to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs naukowy o innowacyjnej formule zespołowej. Udział w zmaganiach mogą brać szkoły podstawowe i średnie z całego kraju. Konkurs jest bezpłatny. Główne zasady konkursu: Szkoły reprezentowane są przez zespoły uczniów w dowolnym wieku i o dowolnej liczebności nie mniejszej niż 3 os. Uczniowie wybierają jeden z trzech realistycznych problemów badawczych zaproponowanych przez jury. Zadaniem uczestników jest opracowanie i przedstawienie dwóch alternatywnych rozwiązań a następnie wybranie i uzasadnienie wyboru ich zdaniem lepszego rozwiązania.