9 sierpnia, 2022

9 sierpnia 2022

(Portal) Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Absolwenci szkół podstawowych. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. uruchomiło na swoim serwerze platformę do wyszukiwania wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzonej rekrutacji. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, w których pozostały wolne miejsca. Prosimy szkoły o uzupełnienie danych. http://ko-gorzow.edu.pl/miejsca
9 sierpnia 2022

Zmiany do regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”

Szanowni Państwo, informujemy, że organizator konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na podstawie § 6 ust. 3 (Postanowienia końcowe) Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022” podjął decyzję o wprowadzeniu poniższych zmian do Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”: W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 27 czerwca 2022 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do 5 sierpnia 2022r. (ostateczny termin zgłoszenia działalności innowacyjnej). W § 3 ust.