1 sierpnia, 2022

1 sierpnia 2022

Ważny komunikat w sprawie planowanych narad z dyrektorami szkół i placówek województwa lubuskiego.

Z przyczyn niezależnych od organizatora, harmonogram narad Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami został zmodyfikowany. Narady z dyrektorami szkół i placówek planowane na dzień 23 sierpnia 2022 r.
w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli zostają przeniesione na dzień 29 sierpnia 2022 r. Pozostałe dane umieszczone w harmonogramie, w tym terminy i miejsca narad nie ulegają zmianie.
Za utrudnienie przepraszamy. W załączeniu aktualny harmonogram narad Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek.