sierpień 2022

30 sierpnia 2022

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2020 poz. 1551), Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023. Załączniki plan_nadzoru_LKO_2022-2023 Data: 2022-08-30, rozmiar: 176 KB
26 sierpnia 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Już 1 września wejdą w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym MEiN, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe. Szczegóły na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wdrazanie-nowego-systemu-awansu-zawodowego-nauczycieli-w-swietle-przepisow-przejsciowych
26 sierpnia 2022

Konkurs fotograficzny pt. „Las w oczach młodych ludzi”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem
„Las w oczach młodych ludzi”, który skierowany jest do młodzieży klas szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego. Załączniki Regulamin- konkursu fot. 2022 Data: 2022-08-26, rozmiar: 288 KB plakat Data: 2022-09-05, rozmiar: 3 MB Pobierz wszystkie pliki
19 sierpnia 2022

Lubuski Konkurs BRD 2022/2023

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w organizowany przez siebie Lubuskim Konkursie BRD. Organizacja konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2018/19, została przerwana w roku 2020/21. Mamy nadzieję, że po dwóch latach przerwy, będziemy mogli bez przeszkód oraz cyklicznie organizować konkurs w jego pełnej formie. Informacje dla uczestników i współorganizatorów konkursu …
11 sierpnia 2022

Akcja „ESA dla OSE” – 1200 czujników smogu

W ramach projektu  „ESA dla OSE”  realizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy i KPRM, 1200 szkół z całej Polski otrzyma bezpłatne urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie ESA. Na nauczycieli czekają szkolenia, a uczniowie w ramach cyfrowej edukacji ekologicznej otrzymają dostęp do e-lekcji na platformie eduESA. Załączniki ESA dla OSE lubuskie Data: 2022-08-11, rozmiar: 14 KB
9 sierpnia 2022

(Portal) Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Absolwenci szkół podstawowych. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. uruchomiło na swoim serwerze platformę do wyszukiwania wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzonej rekrutacji. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, w których pozostały wolne miejsca. Prosimy szkoły o uzupełnienie danych. http://ko-gorzow.edu.pl/miejsca
9 sierpnia 2022

Zmiany do regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”

Szanowni Państwo, informujemy, że organizator konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na podstawie § 6 ust. 3 (Postanowienia końcowe) Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022” podjął decyzję o wprowadzeniu poniższych zmian do Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”: W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 27 czerwca 2022 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do 5 sierpnia 2022r. (ostateczny termin zgłoszenia działalności innowacyjnej). W § 3 ust.
5 sierpnia 2022

MEiN: Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącym wdrażania pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.