31 stycznia, 2022

31 stycznia 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych. Załączniki Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2022-01-31, rozmiar: 550 KB