21 stycznia, 2022

21 stycznia 2022

Wyniki etapu rejonowego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2021/2022

Do etapu III (wojewódzkiego) kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II (rejonowym) uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia lub jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II, do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.