13 stycznia, 2022

13 stycznia 2022

IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursieo ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ks. Stanisława Konarskiego, a także innych wybitnych przedstawicieli kultury Oświecenia w Polsce poprzez kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny ks. Stanisław Konarski.
13 stycznia 2022

Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.). wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 28 lutego każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) Informacja dla osoby na którą składany jest wniosek o przyznanie medalu,