2 grudnia, 2021

2 grudnia 2021

Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Co lubię? Sport lubię!”. Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z życzeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków. Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) mają wyrazić w formie pracy plastycznej odpowiedź na pytanie  „Co czuję, gdy uprawiam sport?” oraz dołączyć do pracy krótki tekst. Szczegóły znajdują się w regulaminie oraz opisach zdań konkursowych.
2 grudnia 2021

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” Celem konkursu jest popularyzacja sztuki polskiej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja zbiorów muzealnych, aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobistych zainteresowań i wrażliwości  estetycznej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Włodzimierza Tetmajera „Obieranie ziemniaków”.
2 grudnia 2021

Profilaktyka w każdą pogodę

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przekazujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu, którego celem jest wsparcie kondycji psychicznej uczniów. Projekt Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zachęcam Państwa Dyrektorów do skorzystania z oferty.
Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę