24 listopada, 2021

24 listopada 2021

Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych – SCIENCE GARDEN – JA W TO WCHODZĘ!

SIENCE GARDEN JA W TO WCHODZĘ
W ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych MEiN  Fundacja Imperio ze Słupska w listopadzie i grudniu br. realizuje projekt skierowany do młodzieży starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i zdobywaniem dodatkowej wiedzy zaprasza do udziału w projekcie. W trzech blokach tematycznych przygotowano cykl wykładów/prelekcji lub pokazów warsztatowych. Uczniowie po ich odsłuchaniu mogą wykonać wybrane zadania, których efekty przedstawione zostaną na stronie projektu (np. prezentacja, poster, zdjęcia, opowiadanie, itp..). Załączniki PLAKAT SG Data: 2021-11-24,