19 listopada, 2021

19 listopada 2021

DUMA I SZACUNEK – „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki oraz własnym zachęcam Państwa do zainteresowania i rozpropagowania akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”, akcji  zorganizowanej przez Siostry Dominikanki prowadzące katolicką szkołę i przedszkole im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Akcja powstała dla uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią Służbę i bronią Polskiej Granicy. Zachęcamy zatem do wysyłania fotografii prac (rysunków, obrazków, grafik) przygotowanych przez dzieci,
19 listopada 2021

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Do zdrowia dobrego trzeba przedszkolaka mądrego”

Codziennie spotykamy się z licznymi zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu. Postępująca urbanizacja niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak:  zmiany w środowisku naturalnym, wypadki, choroby zakaźne, nieprawidłowe odżywianie się, brak aktywności fizycznej, otyłość czy nałogi. Jeśli to zauważasz, nie traktuj tego obojętnie, poddaj się refleksji… Świat widziany Twoimi oczami kryje wiele przeżyć, obrazów i przemyśleń, które warto uchwycić. Dlatego sięgnij po kredki, farby lub pastele i zacznij malować. Celem konkursu jest: Propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania higieny,
19 listopada 2021

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. ,,I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Do celów konkursu należą m.in. popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury swojego regionu, kształtowanie systemu wartości oraz kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Konkurs polega na napisaniu baśni, wiersza lub scenariusza spektaklu teatralnego według kryteriów określonych w regulaminie.