16 listopada, 2021

16 listopada 2021

Murem Za Polskim Mundurem

Już od 15 listopada br. w placówkach pocztowych na terenie kraju udostępnione zostały dedykowane i specjalnie oznaczone pojemniki, do których każdy będzie mógł wrzucić kartki lub własnoręcznie stworzone prace z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. W województwie lubuskim będzie można wrzucać kartki lub własnoręcznie wykonane prace do specjalnie przygotowanego pojemnika w Urzędzie Pocztowym Gorzów Wielkopolski 1 przy ul. Jagiellończyka 4 lub pozostawiać życzenia w każdej placówce pocztowej w okienku u pracownika bezpośredniej obsługi klienta.