5 listopada, 2021

5 listopada 2021

List Lubuskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa lubuskiego, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie województwa lubuskiego, przypominam Państwu o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują od 1 września 2021 r. Apeluję  do Państwa o stosowanie procedur i obostrzeń przyjętych
w szkołach na podstawie wyżej wymienionych wytycznych.