listopad 2021

30 listopada 2021

Projekt Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.
30 listopada 2021

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2022. Europejskie Programy Edukacyjne.

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego, który odbędzie się 13 stycznia 2022 roku w formule online. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Europejskie programy edukacyjne. Wydarzenie skierowane jest do osób, które realizowały już unijne projekty edukacyjne oraz tych, które dopiero planują rozpocząć działania w ramach programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Rejestracja oraz program wydarzenia dostępne na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/ogolnopolski-dzien-informacyjny-2022
30 listopada 2021

II edycja program Złote Szkoły NBP

16 listopada br. została uruchomiona II edycja program Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą edycji 2021/2022 Złotych Szkół NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat tegorocznej edycji to: Bezpieczni w finansach osobistych. Załączniki Złote Szkoły NBP Data: 2021-11-30, rozmiar: 739 KB
25 listopada 2021

Cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych”

Zagroda Edukacyjna to ogólnopolski program oświatowy mający na celu lepsze poznanie i rozumienie wsi oraz upowszechnianie wiedzy o pochodzeniu żywności. Oferta dydaktyczna zagród edukacyjnych realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia oparte są o unikatowy potencjał gospodarstwa – jego infrastrukturę techniczną, produkcję i zajęcia gospodarskie, umiejętności i doświadczenia rolników, wartości rodziny wiejskiej oraz miejscową tradycję i kulturę. Zagrody edukacyjne są alternatywnymi miejscami edukacji, w których proces kształcenia jest urozmaicany i wzbogacany przez ofertę dydaktyczną zorientowaną na praktyczne działanie,
25 listopada 2021

II Ogólnopolski konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie organizują II Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.
23 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące kompetencji obywatelskich uczniów, prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).  Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych na temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów.
23 listopada 2021

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo! Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych obowiązuje bezwzględny zakaz działania partii i organizacji politycznych, który może być uchylony jedynie w drodze zmiany ustawy. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W jednostkach systemu oświaty mogą działać,
19 listopada 2021

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. ,,I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Do celów konkursu należą m.in. popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury swojego regionu, kształtowanie systemu wartości oraz kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Konkurs polega na napisaniu baśni, wiersza lub scenariusza spektaklu teatralnego według kryteriów określonych w regulaminie. 
18 listopada 2021

Zasady korzystania z opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży

Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia i ma na celu: ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności
za własne zdrowie. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:  gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.
10 listopada 2021

Organizacja konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych  Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.
9 listopada 2021

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do udziału w XVIII edycji konkursu dla dzieci i młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Organizowany od 17 lat Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” daje uczniom możliwość zastanowienia się nad wartością życia człowieka i jego godnością oraz nad różnymi kwestiami bioetycznymi. Przy okazji uczniowie prezentują swoje różnorodne talenty m.in. pisarskie, malarskie, reżyserskie, aktorskie.
4 listopada 2021

„Szkoła do hymnu” 2021 – zapraszamy do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach proponujemy wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku będzie to środa, 10 listopada.
4 listopada 2021

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu.

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.
4 listopada 2021

Konkurs „Historyczna pamięć miejsca w którym mieszkam 1945-1989”

Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Poznaniu, Delegatura Gorzów Wlkp., Punkt Zamiejscowy IPN w Zielonej Górze oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Konkurs ma zasięg regionalny: obejmuje uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich znajdujących się na obszarze województwa lubuskiego. Załączniki Formularz zgłoszeniowy Data: 2021-11-04, rozmiar: 14 KB Metryka pracy Data: 2021-11-04, rozmiar: 2 MB Regulamin Data: 2021-11-04,