28 października, 2021

28 października 2021

Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2021 roku

Szanowni Państwo! W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii informujemy, że zapisy programu wprost mówią
o działaniach mających na celu m.in: wyposażenie lub doposażenie szkół i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zakwalifikowanych do Programu w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK; zapewnienie uczniom ze szkół zakwalifikowanych do Programu dostępu do sprzętu,
28 października 2021

Symulator portalu społecznościowego konsument.edu.pl Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Edukacja konsumencka oraz rozwijanie kompetencji społecznych w tym obszarze ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży na rynku w przyszłości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika udostępniają nauczycielom narzędzie konsument.edu.pl wraz z zasobami zgormadzonymi w tym obszarze.