4 października, 2021

4 października 2021

Ankieta/Informacja: Zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół/placówek oświatowych województwo lubuskiego związane z Covid-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie lubuskim W związku z obecną sytuacją epidemiczną proszę o niezwłoczne informowanie (ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko) Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o zawieszeniu działalności jednostki w części lub całości oraz o innych zdarzeniach dotyczących funkcjonowania szkół/placówek oświatowych województwa lubuskiego związanych z Covid-19. Informację należy przesłać za pomocą załączonego formularza online. Przesłanie informacji jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązku wynikającego z § 18 ust. 3 w związku z ust.