28 września, 2021

28 września 2021

Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”.

W związku z 200 rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało  propozycję konkursu, pod nazwą „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie
o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. W taki sposób, jak piękne i różnorodne są dzieła twórcy, odwołujące się zarówno do polskiej jak i europejskiej tradycji, tak tytuł i motto konkursu, które brzmi  „Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda,
28 września 2021

Konkurs „Wymyśl kwalifikację”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Wymyśl kwalifikację” organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Potwierdzanie umiejętności poprzez zdobywanie odznak z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Zintegrowany System Kwalifikacji to dobry start w dorosłość zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.   Wszystkie informacje są zawarte pod linkiem: https://kwalifikacje.edu.pl/szkoly-i-placowki-edukacyjne-na-start-ruszyl-konkurs-ibe-dla-dzieci-i-mlodziezy/  
28 września 2021

Projekt AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) – zaproszenie do udziału

Sekretarz Stanu w MEiN, Pan Dariusz Piontkowski, zaprasza szkoły do uczestnictwa w unikalnym projekcie AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) realizowanym na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i firmę Software Development Academy. Projekt AI4Youth adresowany jest do nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.