9 września, 2021

9 września 2021

Konkurs „Ambasador Młodego Pokolenia RP”

Szanowni Państwo,   Uprzejmie przypominam, że Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Pan Piotr Mazurek, po konsultacji z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, postanowił wydłużyć termin zgłoszeń w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP” do 10 września 2021 r. Decyzja została podjęta w związku
z otrzymaniem licznych zgłoszeń i wniosków o przedłużenie terminu na ich przesyłanie, argumentowanych sytuacją pandemiczną oraz trwającym sezonem urlopowym. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób
i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół,