19 lutego, 2021

19 lutego 2021

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
http://www.ko-gorzow.edu.pl Status pod względem zgodności z ustawą Serwis jest częściowo zgodny z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: mogą zdarzyć się sytuacje,