14 stycznia, 2021

14 stycznia 2021

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności „Magistro Optimo”

Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Association for Ancient Studies), w celu uhonorowania dokonań nauczycieli w zakresie popularyzacji wiedzy o starożytności oraz promowania najlepszych metod nauczania o epoce, ustanowiło nagrodę „Magistro Optimo” dla nauczyciela, który poprowadzi najlepszą lekcję poświęconą dziejom starożytnym.
14 stycznia 2021

,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo” – konkurs legislacyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla szkół ponadpodstawowych ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.” Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.
14 stycznia 2021

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”,

W imieniu organizatorów – Szkoły Podstawowej nr 50 im, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”. Konkurs trwa do 31 marca br. (termin nadsyłania prac). Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonym poniżej regulaminie Załączniki REGULAMIN Data: 2021-01-14, rozmiar: 206 KB
14 stycznia 2021

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. MEiN przedstawia szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach