13 listopada, 2020

13 listopada 2020

XI edycja Kongresu E(x)plory

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji Kongresu E(x)plory, który odbędzie się w ramach Gdynia E(x)plory Week – największego wydarzenia Fundacji Zaawansowanych Technologii. Gdynia E(x)plory Week to święto nauki i innowacji! Trzy dni naukowych inspiracji, spotkań z młodymi talentami, gwiazdami nauki oraz inicjatorami zmian w edukacji.
13 listopada 2020

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w placówkach oświatowych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom
średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.
13 listopada 2020

Konkurs dla nauczycieli pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz”

Rok 2020 jest rokiem Powszechnego Spisu Rolnego. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny przygotował dla Nauczycieli Konkurs pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz” na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych promujący Statystykę oraz Powszechny Spis Rolny 2020. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz badań ankietowych wśród nauczycieli i uczniów oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego.