Sierpień 2020

31 sierpnia 2020

Poradnik dla nauczycieli „Nowe narkotyki”

men
Szanowni Państwo W Głównym Inspektoracie Sanitarnym opracowano poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki”. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności . Zakres tematyczny informacji Poradnika stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Ponadto zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a także dla rodziców w profilaktyce domowej.
28 sierpnia 2020

IX ogólnopolski konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w dziewiątej edycja ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2020 roku. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowe organizatora: https://dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce „Konkursy”.  
27 sierpnia 2020

Granty dla nauczycieli – program Edukacja Inspiracja

Fundacja EFC wraz z Fundacją Szkoła z Klasą zapraszają nauczycieli z małych miejscowości do czwartej edycji programu Edukacja Inspiracja. Program skierowany jest do nauczycieli klas 4-8 w miejscowościach do 30 tyś mieszkańców. Udział polega na realizacji autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych. Kwota dofinansowania projektu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3500 zł.
26 sierpnia 2020

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy Szkół
województwa lubuskiego   W związku z licznymi telefonami i pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., dotyczącymi sposobu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą  o upowszechnienie informacji o ww.
26 sierpnia 2020

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

Szanowni Państwo Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Załączniki Dobre praktyki edukacji zdalnej_materiał do weryfikacji przez departamen... Data: 2020-08-26, rozmiar: 721 KB Dobre praktyki edukacji zdalnej_materiał do weryfikacji przez departamen...
26 sierpnia 2020

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. Załączniki Plan nadzoru Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-08-26, rozmiar: 290 KB
20 sierpnia 2020

(Portal) Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Absolwenci szkół podstawowych. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. uruchomiło na swoim serwerze platformę do wyszukiwania wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzonej rekrutacji. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, w których pozostały wolne miejsca. Serwis został uruchomiony 20.08.2020 r., trwa zbieranie danych. Prosimy szkoły o uzupełnienie danych. http://ko-gorzow.edu.pl/miejsca
19 sierpnia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja letnia 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy   Informujemy, że akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja letnia 2020,  będą do odbioru podczas narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dla dyrektorów szkół placówek. Pozostałe, nieodebrane akty będą dostępne od dnia 31.08.2020 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  Delegaturze KO w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i w Żarach, odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
17 sierpnia 2020

Salon Maturzystów Perspektywy 2020

Tegoroczna edycja opolskiego Salonu Maturzystów dla województwa lubuskiego odbędzie się online 23 września 2020 roku. Wydarzenie będzie się odbywać wyłącznie  w wersji online. Celem organizatorów jest zapewnienie przyszłorocznym maturzystom dostępu do informacji na temat czekającego ich egzaminu oraz zaprezentowanie oferty studiów w roku akademickim 2021/2022. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.