18 marca, 2020

18 marca 2020

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC i FRS dla uczniów

Do końca marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty, realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego – EFC w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków – FRS, skierowanego do uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia czy letnich i zimowych wyjazdów. Wnioskiem zgłoszeniowym jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata za pośrednictwem strony efc.edu.pl. Załączniki Horyzonty EFC - plakat Data: 2020-03-18,
18 marca 2020

Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Proszę o przekazanie krótkiej informacji, do godziny 12:00 18 marca 2020 r., dotyczącej zdalnego nauczania w szkołach. Ankieta dostępna jest na stronie http://ko-gorzow.edu.pl/forms/core/form/show/64. W jednostkach złożonych proszę ankietę wypełnić oddzielnie dla każdej ze szkół. Ankietę należy potraktować także jako test łączności. Wiadomość wysłano na adresy poczty elektronicznej szkół podawanych w bazach danych SIO. Proszę skontrolować otrzymanie wiadomości a w przypadku jej braku skontrolować adres poczty wpisany do SIO.
18 marca 2020

Zmiana terminu składania wniosków w Akcji 2 Erasmus+

Termin składania wniosków w Akcji 2  – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – został przesunięty na 23 kwietnia 2020 r., godz. 12:00. Komunikat w tej sprawie oraz szczegóły dotyczące alternatywnej procedury składania wniosku znajdują się na stronie internetowej: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/komunikaty/