17 marca, 2020

17 marca 2020

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów.

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy
w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.
17 marca 2020

VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego, „Z baśnią i legendą po Europie”.

Projekt zakłada wprowadzenie młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny wszyscy równi”. Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy). Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury innych państw europejskich. Chcemy zwrócić uwagę na bogactwo płynące z przenikania tradycji w wielokulturowej Europie.   Załączniki Regulamin i karta zgłoszenia Data: 2020-03-17,