28 stycznia, 2020

28 stycznia 2020

Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Procedura wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek jest nowelizacją procedury wprowadzonej Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego
2019 r. Zmiany w procedurze są nieznaczne i dotyczą: podstawy prawnej; 7, w którym wyraźniej zapisano, że przekształceniem szkoły lub placówki jest również tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,