Styczeń 22, 2020

22 stycznia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2020 – kształcenie w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.   Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww.
22 stycznia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz.1692) Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2020-01-22, rozmiar: 500 KB
22 stycznia 2020

VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także osadzonych w aresztach śledczych, do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ Załączniki Plakat Data: 2020-01-22, rozmiar: 544 KB Regulamin Data: 2020-01-22, rozmiar: 819 KB Pobierz wszystkie pliki
22 stycznia 2020

Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje X edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego, którzy kształcą się
w zawodzie technik mechatronik. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2020-01-22, rozmiar: 60 KB Karta zgłoszeniowa. Data: 2020-01-22, rozmiar: 35 KB Pobierz wszystkie pliki