Listopad 15, 2019

15 listopada 2019

Konferencja: Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym.

Szanowni Państwo
dyrektorzy przedszkoli
i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi, do udziału w konferencji Jak rozwijać kreatywność dzieci
w wieku przedszkolnym, której celem jest wspieranie dyrektorów w rozwijaniu kreatywności dzieci oraz kształcenie innowacyjnego podejścia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.