5 września, 2019

5 września 2019

Szkolenia nauczycieli z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Istnieje możliwości otrzymania wsparcia finansowego na szkolenia nauczycieli z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu „Lekcja:Enter”. O wsparcie w postaci grantu do 450 tys. złotych (nie jest wymagany wkład własny) mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego w partnerstwie z PDN organizacje pozarządowe w partnerstwie z PDN szkoły wyższe w partnerstwie z PDN.
5 września 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Działania edukacyjne oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony danych osobowych od lat stanowią niezwykle istotną część działalności polskiego organu ds. ochrony danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie przy tym szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nieocenionym wsparciem dla tego zadania jest realizowany z powodzeniem od 2009 r. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.