Czerwiec 17, 2019

17 czerwca 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego W związku z podjęciem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowań do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r.