Kwiecień 12, 2019

12 kwietnia 2019

Korekta wyników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza 2018/2019

W związku z błędem w kluczu odpowiedzi oraz odwołaniami uczniów od oceny Wojewódzka Komisja Konkursowa woj. lubuskiego dokonała ponownej oceny wszystkich prac. Wyniki ponownie zostały przekazane do sekretariatu konkursu. Stosowną korektę wykonano również na stronie kuratorium. Proszę zapoznać się z wynikami.  
12 kwietnia 2019

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502); Zmiany dotyczą przede wszystkim: dostosowania przepisów rozporządzenia do nowej delegacji ustawowej w zakresie organizacji tygodnia pracy szkoły (art. 111 pkt 14 ustawy – Prawo oświatowe) – regulacje tym zakresie w § 21 rozporządzenia; doprecyzowania przepisów § 1 ust. 3 pkt 3 i 4 w zakresie nazw przedszkoli;