Kwiecień 12, 2019

12 kwietnia 2019

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502); Zmiany dotyczą przede wszystkim: dostosowania przepisów rozporządzenia do nowej delegacji ustawowej w zakresie organizacji tygodnia pracy szkoły (art. 111 pkt 14 ustawy – Prawo oświatowe) – regulacje tym zakresie w § 21 rozporządzenia; doprecyzowania przepisów § 1 ust. 3 pkt 3 i 4 w zakresie nazw przedszkoli;