Kwiecień 11, 2019

11 kwietnia 2019

Informacja dla rodziców

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/ szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1)
i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Zapewnienie opieki (3) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły,