Kwiecień 4, 2019

4 kwietnia 2019

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. W myśl art.
4 kwietnia 2019

Uroczyste zakończeniem konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie   W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 1100 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
4 kwietnia 2019

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.   Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane   Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.   W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole,