Marzec 15, 2019

15 marca 2019

Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy szkół podstawowych pt. „Edukacja w filmie, edukacja przez film”

Pracownia Filmoteki Szkolnej ZSO nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na konferencję filmoznawczą dla nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy szkół podstawowych pt. „Edukacja w filmie, edukacja przez film”. Konferencja odbędzie się 21 marca 2019 r. (czwartek) w godz. 15.30-18.30 w Pracowni Filmoteki Szkolnej ZSO nr 3-SP nr 17 w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 18.  
15 marca 2019

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Kto może się ubiegać o środki?   O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: – jednostki samorządu terytorialnego, – osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, – osoby fizyczne. Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.