Listopad 22, 2018

22 listopada 2018

Ogólnopolski konkurs „Ekologia w moim domu”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV – VII oraz klas gimnazjalnych do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”. Regulamin konkursu dostępny w załączniku oraz na stronie internetowej pod adresem: sp1.lublin.eu Załączniki Regulamin Data: 2018-11-26, rozmiar: 317 KB
22 listopada 2018

Zakończenie realizacji zadań w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość” – komunikat MEN

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania związanego z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach, uprzejmie przypominamy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 2018 r. poz. 910) oraz zapisów umowy
(§ 10 i § 11) zawartej z MEN: termin realizacji zadania upływa 30 listopada 2018 r.