Wrzesień 17, 2018

17 września 2018

Wojewódzki Konkurs z Fizyki Stowarzyszenia nauczycieli Fizyki SNaFi pt. Odyseja kosmiczna.

W imieniu Stowarzyszenia nauczycieli Fizyki SNaFi zapraszamy do udział w XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki. W tym roku odbywa się on pod hasłem Odyseja kosmiczna. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs jest objęty patronatem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
17 września 2018

Konkurs dla nauczycieli pt. „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

uniwersytet lubelski jana pawla ii
Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL zaprasza nauczycieli szkół podstawowych uczących w klasach V-VIII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie pt. „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”. Załączniki Regulamin Data: 2018-09-17, rozmiar: 130 KB
17 września 2018

II edycja „Lekcji dla Rodaka”

Zachęcamy szkoły do włączenia się do akcji „Lekcja dla Rodaka”, polegającej na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Celem akcji jest włączenie młodego pokolenia w działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów znaleźli się poza granicami kraju oraz przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających do ojczyzny. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.fundacjadlarodaka.pl/wydarzenia/lekcja-dla-rodaka-2/