Czerwiec 18, 2018

18 czerwca 2018

Administrator i inspektor danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim jest Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 957208412. Inspektorem ochrony danych Lubuskiego Kuratora Oświaty jest Julian Szambelan tel. 95 725 50 22, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Inspektor udziela informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Załączniki Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia Data: 2018-06-18, rozmiar: 1 MB Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.