Maj 9, 2018

9 maja 2018

Być wiernym Ojczyźnie mej

Szkoła Podstawowa w Lipkach wpisuje się w obchody roku Stulecia Niepodległości. 26 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość pod hasłem „Być wiernym Ojczyźnie mej…”. Słowa te zaczerpnięto z Roty Przysięgi AK. Poświęcona byłą pamięci tych, którym wolność zawdzięczamy i przypominająca młodemu pokoleniu drogę Polaków do wolności.   Tego samego dnia, na cmentarzu w Lipkach Wielkich, Wójt Gminy Santok, Lubuski Kurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali odsłonięcia nagrobka wraz z tablicą pamiątkową,
9 maja 2018

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do pracy
w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej w 2018 r.
9 maja 2018

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2018

Szanowni Państwo! Lubuski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku.   Załączniki ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-skan Data: 2018-05-09, rozmiar: 239 KB