Maj 2, 2018

2 maja 2018

Być wiernym Ojczyźnie mej…” Uroczystości w Lipkach Wielkich

26 kwietnia 2018 r. Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, uczestniczyła w uroczystości „Być wiernym Ojczyźnie mej…”, która odbyła się na cmentarzu oraz w Szkole Podstawowej  w Lipkach Wielkich. W trakcie uroczystości Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Klimczak oraz Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski dokonali odsłonięcia nagrobka wraz z tablicą pamiątkową, na grobie Mariana Jaworskiego ps. „As”, żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej, obrońcy Warszawy, żołnierza AK odznaczonego Krzyżem Walecznych,
2 maja 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Stalinizm jako system determinujący życie (indywidualne i publiczne) na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne.”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zielonej Górze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Archiwum Państwowe w Zielonej Górze organizują Międzynarodową Konferencję Naukową Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty. Prosimy o zapoznanie się z programem konferencji, który znajduje się z załączniku. Załączniki program Data: 2018-05-02, rozmiar: 242 KB
2 maja 2018

Przepisy prawne dotyczące organizacji wypoczynku

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Załączniki ustawa-o-systemie-oswiaty-z-15-pazdziernika Data: 2018-05-02,