Kwiecień 11, 2018

11 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzeniem Nr 31/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek została wprowadzona procedura dotycząca opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019 i kolejne lata. Procedura uwzględnia zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r., poz.