Kwiecień 3, 2018

3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie ustalenia wykazu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których poszczególni wizytatorzy wykonują czynności

Załączniki Zarządzenie Data: 2018-04-03, rozmiar: 17 KB Załącznik: Rejony wizytatorów Data: 2018-04-03, rozmiar: 196 KB Pobierz wszystkie pliki
3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Załączniki Zarządzenie Data: 2018-04-03, rozmiar: 17 KB Załącznik - Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek Data: 2018-04-03, rozmiar: 26 KB Pobierz wszystkie pliki
3 kwietnia 2018

„Aktywna tablica” w 2018 roku

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2018 roku   Kto może się ubiegać o środki? O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą starać się:   publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Załączniki Zarządzenie Data: 2018-04-03, rozmiar: 29 KB Załącznik: Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli w trybie działań doraźnych, w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-04-03, rozmiar: 122 KB Pobierz wszystkie pliki
3 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję poświęconą promocji aktywności zdrowotnej w środowisku szkolnym. Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” organizowana jest na mocy postanowień deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.