Grudzień 20, 2017

20 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty – informacja z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szanowni Państwo Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia informacje na temat organizowanego w roku szkolnym 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej. Na stronach internetowych CKE zamieszczone zostały przykłady arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019. Szczegóły dotyczące organizacji i zakresu egzaminu znajdą Państwo na stronach internetowych CKE https://cke.gov.pl/ oraz w liście p. dr Marcina Smolika – dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Załączniki List Dyrektora CKE Data: 2017-12-20,
20 grudnia 2017

I edycja Konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

IPN
Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członkowie organizacji młodzieżowych. Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” będzie zebranie informacji i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości.
20 grudnia 2017

Konferencja szkoleniowa „Kompetencje dyrektora w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły”

W dniu 14 grudnia 2017 r. w hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja szkoleniowa „Kompetencje dyrektora w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły”, zorganizowana
z inicjatywy Lubuskiego Kuratora Oświaty przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Szkolenie, skierowane do dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego realizujących kształcenie zawodowe, obejmowało rozwijanie kompetencji w zakresie: organizowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej, organizowania nauczania indywidualnego, tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, zarządzania szkołą w sposób zapewniający jej rozwój.