Grudzień 15, 2017

15 grudnia 2017

Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych w 2018 roku

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.). wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 28 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) Nadsyłana do Kuratorium Oświaty dokumentacja powinna zawierać: Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych z podaniem stanowiska,